Personuppgifter

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Vi behandlar i huvudsak ditt namn, om du är myndig och kontaktuppgifter till dig och eventuell målsman, i syfte att hantera din förfrågan om coachtid med våra coacher i SDHL. Uppgifterna sparas inte längre än nödvändigt, därefter raderas de. Bortsett från rätten till tillgång till de uppgifter vi har lagrat om dig har du rätt att begära att vi korrigerar, raderar eller blockerar dina personuppgifter, få ut de personuppgifter som du har lämnat i ett i strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att inge ett klagomål till en tillsynsmyndighet.

Vi kommer lämna ut ditt namn och kontaktuppgifter till våra coacher, ” personuppgiftsbiträden”. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. Personuppgiftsbiträden är endast anlitade för ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta Mikael Stange, mikael.stange@dhl.com, som är ansvarig för kampanjen.